Zdravotní a sociální služby

Stárnutí populace je problémem i v Podkrkonoší. V nejbližších pěti letech v našem regionu vzroste počet spoluobčanů starších 70 let zhruba o 2,5 tisíce. Velká část těchto lidí žije velmi aktivním životem, někteří však mají zdravotní či sociální problémy a musí se více či méně spolehnout na druhé. Trendem nejbližších let musí být důraz na poskytování péče v jejich domácím prostředí.

 

Spolu se službami domácí asistence je nutné podporovat nové formy péče, např. denní stacionáře. Nejvhodnější formou je pak jistě péče vlastních dětí nebo jiných příbuzných. K tomu je potřeba nastavit podporu částečných pracovních úvazků, aby lidé v aktivním věku mohli pečovat o své rodiče, prarodiče nebo hendikepované příbuzné. Současně s důrazem na domácí péči je nutné garantovat místa ve zdravotnických a sociálních zařízeních.


Dostupnost zdravotních služeb v našem regionu je vážně ohrožena politikou Královéhradeckého kraje. Většinu peněz ze zdravotnického rozpočtu spolyká v nejbližších letech výstavba nemocnice v Náchodě. Kraj svými chybnými kroky přišel o dotaci 400 milionů z EU a celou stavbu bude muset financovat z vlastních zdrojů. Plánovaná kapacita je navíc na náchodský region dosti naddimenzovaná a lze očekávat omezení jiných pracovišť v kraji, aby byla tato kapacita využívána. Dalším problémem krajského zdravotnictví je personální nestabilita ve vedení nemocnic, která se přenáší i do nižších pater na jednotlivé primariáty a oddělení.

 

Speciálně v Podkrkonoší chybí lékaři a vedení nemocnic není schopno personál stabilizovat. Nedostatek lékařů se však projevuje i v soukromém sektoru, kde stárnou praktičtí lékaři nebo třeba stomatologové. Tady je však také na vině stát a systém vzdělávání a praxí lékařů. Totéž se pak týká i systému vzdělávání zdravotních sester.

 »Aktuálně starší novinky


08.08.2014 09:30 / Cílem je plná třída. Dělnická třída.

Cílem je plná třída. Dělnická třída.

Co je cílem chystané unifikace přijímacích zkoušek na maturitní obory?