Vzdělávání

Regionální školství trpí nedostatky ve všech svých segmentech. Dlouhodobě více než 25 % absolventů učňovských oborů nenalezne po absolvování školy zaměstnání. Region přitom trpí nedostatkem techniků a řemeslníků. Absolventi učilišť totiž buď nechtějí ve svém oboru pracovat, nebo je úroveň jejich vzdělání pro zaměstnavatele nedostatečná. Většina zástupců firem se shodne, že vyučeným chybějí samostatnost v uvažování, odpovědnost za odvedenou práci, jazyková výbava a další spíše všeobecné složky vzdělání. Jako politik usiluji o přiblížení výuky skutečným potřebám zaměstnavatelů.


Řešením nedostatku kvalitních absolventů učilišť není státem řízený přesun dětí z maturitních oborů na učňovské. S větším počtem žádaných pracovníků by totiž školy produkovaly i vyšší počet neumístitelných.


Problémy maturitních oborů jsou pak dosti podobné. Mnoho studentů skončí svá studia neúspěšnými pokusy složit maturitní zkoušku. Přitom během čtyř let je dostatek času poznat, kdo má předpoklady ji složit a kdo nikoliv. Tito pak končí nejen bez zaměstnání, ale i bez dokončeného středního vzdělání. I tady je třeba vyvinout velký tlak na zkvalitnění výuky.


Ministerstvo i kraje místo toho plánují řešit problémy nucenými přesuny žáků mezi jednotlivými typy škol. Vstupní branou k maturitě by měl být jeden test, který patnáctiletý žák absolvuje na konci deváté třídy. Ten kdo neuspěje, bude nasměrován na učiliště. Zatím přitom není jasné, jak bude ministerstvem stanovena hranice pro přijímání do maturitních oborů. Toto sociální inženýrství by bylo zásadní porušení práva na vzdělání. Tím, kdo má určovat svou budoucí kariéru, jsou samy děti a jejich rodiče, nikoliv politici nebo úředníci. Vedoucí představitelé odmítají připustit, že školy jsou nekvalitní a tvrdí, že nekvalitní jsou žáci.

 »Aktuálně starší novinky


08.08.2014 09:30 / Cílem je plná třída. Dělnická třída.

Cílem je plná třída. Dělnická třída.

Co je cílem chystané unifikace přijímacích zkoušek na maturitní obory?