"Abychom věděli, jaké děti se nám na ta gymnázia hlásí!"

Na svém únorovém zasedání školský výbor Královéhradeckého kraje "vzal na vědomí" informace o chystaném průběhu přijímacích zkoušek na gymnázia a lycea. Zpráva byla výboru pouze předložena a přestože se rozpoutala bouřlivá diskuse, výbor nemohl hlasovat o přijetí či nepřijetí předložené koncepce. Často se hlasuje o marginálních záležitostech, důležité věci prostě jen bereme na vědomí.
Nejdůležitější otázkou diskuse bylo, co jednotnými přijímačkami kraj sleduje. Oficiálně je tedy cílem kraje zjištění úrovně přijímaných chazečů. Slovy paní radní T. Šormové doslova "Abychom věděli, jaké děti se nám na ta gymnázia hlásí!" Z toho jde mráz po zádech. Krajské školství pod vedením komunistické radní, chce lustrovat uchazeče, aby mohlo do budoucna nastavit jednotnou laťku pro přijímání dětí na gymnázia lycea. Naprosto se pomíjí specifika jednotlivých škol a regionů a nejvíce trpí individualita žáků. Už nebude platit, že daná škola může přijmout daný počet zájemců. Na gymnáziu budou studovat jen ti, kteří při přijímacích zkouškách dosáhnou počtu xy bodů. Je jedno, že někdo třeba jen nepřekonal nervozitu při testu, nebo že jinak nadanému žákovi nejde matematika. Neprojde a hotovo! Však už je pro něj připraveno místo na učilišti. A nenaplněná gymnázia pak budou čelit ještě většímu tlaku na útlum, sloučení či uzavření. Místo, aby více dětí dostalo šanci na vyšší vzdělání, přibouchne jim kraj dveře gymnázií před nosem.

 »Aktuálně starší novinky


08.08.2014 09:30 / Cílem je plná třída. Dělnická třída.

Cílem je plná třída. Dělnická třída.

Co je cílem chystané unifikace přijímacích zkoušek na maturitní obory?